Biz Herzaman İtibar Taşıdık ve Taşımaya Devam Ediyoruz...
Hakkımızda


Sürat Kargo Taşımacılık ve Dağıtım A.Ş., kuruluşları 1965 senesine isabet eden Kayseri Sürat
A.Ş., Antalya Sürat A.Ş. ve yakın bir tarihte turizm ile ilgili, yatçılık sektöründe faaliyette bulunan Sürtaş
Nakliyat Turizm ve Yatçılık Ltd. şirketinden oluşan, Topkapı Nakliyat Anbarları Sitesinde en özellikli ve
konusunda her imkana sahip olan nakliyat şirketler grubudur.

Kayseri Sürat A.Ş. olarak İstanbul - Kayseri hattıyla başlayan çalışmalarımıza, Antalya Sürat
A.Ş. olarak İstanbul - Antalya hattı ile devam edilmiş olup Türkiye genelinde daha sonra ülkemizin en
büyük holdinglerine ve birçok yabancı sermayeye nakliye hizmeti veren S ü r a t K a r g o A.Ş. 1988
senesinde kurulmuş olup sektörden büyük bir taşıma payı alarak faaliyetini sürdürmüş ve sürdürmeye
devam etmektedir.

Sürat Kargo A.Ş. olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen ondokuz sene içerisinde firmamız
Koç Holding, Sabancı Holding, Elginkan Holding, Yaşar Holding, Cankurtaran Holding gibi bir çok
kuruluşlara nakliye hizmetini vermesinin yanısıra, memleketimizde yabancı sermayeyi temsil eden
Sony Eurasia A.Ş ,Singer, Goldstar, Roventa, T.Hoechst, Clariant gibi dünya markası firmalara da
uzun bir zaman nakliye hizmeti vermiştir.

Yukarıda adı geçen kuruluşlara, verilen nakliye hizmeti beraberliğinde güvenirlik ve itimat konu-
sunda her türlü taktiri kazanmış olan firmamızın, bu konudaki itibarı, bizlerin haklı bir övünç kaynağıdır.

Kısaca ilk firmamız ve kırkiki sene evveli kurulan Kayseri Sürat A.Ş.'nin her konuda birçok
müessesenin güven ve itimadını kazanması, sorumluluklarını bilen bir firma olduğunu hissettirmesi, bir çok
müesseselerin teşvik ve önerileri ile Türkiye genelinde nakliye ve dağıtım yapan SÜRAT KARGO A.Ş.
kurulmuştur.

Nakliyecilik sektöründe olması gerekli her türlü imkana sahip olan müessesemiz ayrıca müşte-
rilerinin istediği sistem ve taleplerine göre nakliye hizmeti sunabilmesi en önemli ayrıcalığımızdır.